Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Mirosław Kruk

Warsztat badawczy historyka sztuki (wykład)

Warsztat badawczy historyka sztuki (wykład)

Prowadzący: dr hab. Mirosław Piotr Kruk

 

Zajęcia mają na celu repetycję nabytych uprzednio umiejętności, jak również ich pogłębienie w perspektywie przyszłej pracy absolwentów historii sztuki. Omawiane są zatem sposoby wykorzystywania zasobów internetowych, w tym baz danych, zbiorów bibliotecznych oraz sztuka wyszukiwania pożądanych informacji. Przybliżane są kwestie związane ze strukturą różnych publikacji naukowych, czyli artykułu, hasła encyklopedycznego, noty katalogowej oraz monografii. Osobno charakteryzowany jest proces przygotowywania ekspozycji czasowej krajowej oraz międzynarodowej, od strony konceptualnej i organizacyjnej. Omawiane są sposoby przeprowadzania kwerend archiwalnych w urzędach państwowych i kościelnych, a także zagadnienia praktyczne związane z fotografią dokumentacyjną, wykorzystywaną w pracach cenzusowych i publikacjach. 

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013