Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Zygmunt Kalinowski

Wykład monograficzny - semestr zimowy 2012/2013

Studia licencjackie - III rok:

Architektura chrześcijańskiego Orientu od IV do VIII wieku

prowadzący: dr Zygmunt Kalinowski

30-godzinny wykład poświęcony będzie prezentacji zasadniczych różnic architektonicznych i funkcjonalnych zachodzących pomiędzy wczesnymi kościołami łacińskimi, stanowiącymi punkt wyjścia dla rozwoju świątynnej architektury chrześcijańskiej, a kościołami powstającymi na wschodnich rubieżach Orbis Christiani. Na ośmiu 4-godzinnych wykładach omówione zostaną przykłady z Illyricum, Konstantynopola, Azji Mniejszej, Gruzji, Armenii, Egiptu, Syrii i Palestyny oraz Mezopotamii.

Ostatnio modyfikowane: 06.11.2012