Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Zygmunt Kalinowski

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie

Prowadzący: dr Zygmunt Kalinowski

Tematyka prac seminaryjnych obejmuje przede wszystkim dzieje sztuki chrześcijańskiej pierwszego tysiąclecia n.e., głownie architektury, choć możliwe do zrealizowania są również tematy spoza tego obszaru (sztuka antyku przedchrześcijańskiego, sztuka „ludów barbarzyńskich”, sztuka żydowska, sztuka perska, arabska, a szerzej – muzułmańska). Preferowane będą jednak tematy odnoszące się do szeroko pojętej problematyki dziejów architektury wczesnochrześcijańskiej z terenów Cesarstwa Wschodniego (architektura wczesnobizantyńska) i jego sąsiadów (Zakaukazie, Mezopotamia, Syria i Palestyna). Udział w seminarium uczy przede wszystkim stawiania pytań wobec dzieła sztuki – dzieła wcześniej dobrze poznanego w oparciu o lekturę tekstów fachowych (w zasadzie jedynie w językach obcych) i, jeżeli to możliwe, o bezpośredni kontakt z dziełem „w terenie” (istnieje możliwość zorganizowania objazdu do badanych obiektów). Szukanie odpowiedzi na postawione pytania, redagowanie tez podpartych konkretnymi argumentami, wyciąganie wniosków i stawianie określonych postulatów badawczych na przyszłość – to rutynowy zakres czynności prowadzonych przeze mnie prac seminaryjnych. Rozważający możliwość przystąpienia do tego seminarium winni spełnić kilka podstawowych warunków: ocena minimum dostateczny plus z prowadzonego przeze mnie konwersatorium z historii sztuki średniowiecznej, ocena minimum dobra z podstaw badań architektonicznych (w odniesieniu do osób, które chciałyby pisać pracę z architektury), dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, języki bałkańskie), gotowość na poszukiwania literatury nie tylko w zasobach bibliotek wirtualnych, ale również, gdy zaistnieje potrzeba, w bibliotekach innych ośrodków akademickich w Polsce i poza jej granicami. Chętni do wzięcia udziału w moim seminarium winni posiadać dobrą wiedzę historyczną z zakresu historii powszechnej antyku i wczesnego średniowiecza. I ostatnia uwaga: seminarium przeznaczone jest dla studentów nie tylko ambitnych, ale również pracowitych, systematycznych i rzetelnych. 

Ostatnio modyfikowane: 06.11.2012