Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaInneProwadzone zajęciaZygmunt Kalinowski

Historia sztuki średniowiecznej – architektura (konwersatorium)

Historia sztuki średniowiecznej – architektura (konwersatorium)

Prowadzący: dr Zygmunt Kalinowski

Celem konwersatorium jest prześledzenie najważniejszych zjawisk w historii architektury chrześcijańskiej od jej początków tzn. od połowy III w. (domus ecclesiae) do dojrzałej fazy epoki gotyckiej. W trakcie zajęć omawiane będą najważniejsze przykłady architektury wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej (do pojawienia się Islamu), wczesnośredniowiecznej (merowińskiej, longobardzkiej, karolińskiej i wizygockiej i asturyjskiej) oraz dojrzałego średniowiecza, tzn. ottońskiej, halickiej, staufijskiej – na terenach niemieckojęzycznych i romańskiej na terenach Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Anglii. Konwersatorium kończy omówienie okoliczności pojawienia się architektury gotyckiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów francuskich i angielskich i kilku przykładów niemieckich i włoskich. Z uwagi na rozległość chronologiczną, terytorialną i stylistyczną, studenci zobowiązani są do zdania trzech kolokwiów wizualno-problemowych. 

Ostatnio modyfikowane: 06.11.2012

Serwis ostatnio aktualizowany:
29.10.2020