Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Zygmunt Kalinowski

Historia sztuki starożytnej (wykład)

Historia sztuki starożytnej (wykład)

Prowadzący: dr Zygmunt Kalinowski

Wykłady prowadzone będą z zachowaniem układu chronologiczno-topograficznego z wyszczególnieniem najważniejszych zjawisk w sztuce starożytnej basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu od czasów Sumerów (IV tysiąclecie) po kres epoki wczesnochrześcijańskiej (na zachodzie do czasów pierwszych Karolingów, a na wschodzie do pojawienia się Islamu). Są autorskim wyborem prowadzącego wykład i obejmować będą terytoria wielkich kultur Wyżyny Irańskiej, Międzyrzecza, Egiptu, Syrii i Palestyny, Wysp Morza Egejskiego, Azji Mniejszej, Grecji i Rzymu, a w odniesieniu do epoki wczesnego chrześcijaństwa również tereny Europy zachodniej (Brytanii, Galii, Germanii i Hiszpanii) i leżące na wschód od granic Imperium Rzymskiego (Kaukaz, Asyria). 

Ostatnio modyfikowane: 06.11.2012