Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Tylicki

Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie

Historia sztuki nowożytnej

Prowadzący: dr hab. Jacek Tylicki, prof. UG

Wykształcenie pełnej umiejętności krytycznej analizy zebranej literatury przedmiotu i wszechstronnego omówienia obiektu (obiektów) będącego (będących) tematem pracy magisterskiej na tle tejże literatury, a także zdolności zdefiniowania luk badawczych, prowadzenia samodzielnych poszukiwań w tym kierunku oraz prezentacji uzyskanych wyników z zastosowaniem logicznej argumentacji, w tym polemicznej.

Praca indywidualna / w grupie seminaryjnej ze studentem – zbieranie i wartościowanie literatury tematu i porównawczej, układanie bibliografii, wykorzystywanie źródeł pisanych i ich transkrypcja, wyodrębnianie problemów w obrębie tematu, wyszukiwanie analogii ikonograficznych i formalnych oraz wzorów graficznych, konstruowanie opracowania pisemnego z użyciem niepublikowanych do tej pory materiałów

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012