Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Marcin Kaleciński

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie:

Nowożytna sztuka europejska

Prowadzący: dr hab. Marcin Kaleciński

Seminarium dotyczy nowożytnej sztuki europejskie, ze szczególną predylekcją dla tematów z zakresu sztuki Gdańska i Prus Królewskich XVI-XVIII wieku, zagadnień sztuki związanej z dialogiem wyznań oraz recepcją antyku. Studenci opracowują także tematy autorskie, o ile związane są z ogólnym profilem seminarium. Na seminarium pisane są zarówno monografie pojedynczych dzieł (wówczas weryfikują one umiejętności kwerendy źródłowej i bibliograficznej, gromadzenia dokumentacji fotograficznej, sporządzania opisu i interpretacji dzieła) jak i jak i zarysowane szerzej, problemowo, wykazujące dodatkowo erudycję i umiejętność tworzenia syntezy, często kontynuowane jako prace magisterskie.

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012