Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Marcin Kaleciński

Historia sztuki Gdańska – malarstwo (Gedanistyka)

Historia sztuki Gdańska – malarstwo (Gedanistyka)

Prowadzący: dr hab. Marcin Kaleciński

 

W ramach zajęć prezentowane są wybrane, acz reprezentatywne, zagadnienia z zakresu nowożytnego malarstwa w Gdańsku. Ujęte zostały problemowo według klucza topograficznego (np. malarstwo ław brackich w Dworze Artusa, malarstwo w Sali Czerwonej, w tym wypadku zajęcia prowadzone powinny być in situ) lub przekrojowo, tematycznie (np. portret w Gdańsku XVI-XVIII wieku, malarstwo martwych natur kwiatowych, malarstwo religijne Andreasa Stecha – zajęcia studyjne, w Muzeum Narodowym w Gdańsku, pocysterskich kościołach w Oliwie i Pelplinie). W dużej mierze prowadzący referuje wyniki własnych badań nad malarstwem gdańskim. Celem zajęć jest nie tylko zorientowanie studentów w fenomenie sztuki protestanckiej res publiki, enklawy w Rzeczypospolitej, ale także wzbudzenie u nich dumy z dziedzictwa miasta, w którym przyszło im studiować.

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013