Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Marcin Kaleciński

Historia sztuki nowożytnej (dla filologów klasycznych)

Historia sztuki nowożytnej (dla filologów klasycznych)

Prowadzący: dr hab. Marcin Kaleciński

Zajęcia dla filologów są sprofilowane na zagadnienie recepcji antyku w sztuce nowożytnej. Obejmują: literackie źródła tematów z mitologii i historii starożytnej, kwestię znajomości sztuki antycznej w dobie nowożytnej (w tym zagadnienie kolekcjonerstwa i mecenatu), recepcję architektury antycznej i Witruwiusza w architekturze nowożytnej, antyczne źródła rzeźby nowożytnej, tematy z mitologii i historii antycznej w sztuce nowożytnej

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013