Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Pozostałe publikacje

Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane

Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, red. Jacek Kriegseisen, Warszawa 2012.

Książka ta stanowi podstawową pozycję w warsztacie naukowym każdego historyka sztuki zajmującego się zabytkowym złotnictwem.

Wspomnienia i studia, które przyjaciele i uczniowie Pana Michała Gradowskiego dedykują Mu w 80. rocznicę urodzin są wyrazem najwyższego uznania dla Jego Osoby i dokonań zawodowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że szacowny Jubilat położył znaczące zasługi dla poznania dawnego złotnictwa polskiego i obcego, ale również dla podniesienia rangi i popularyzacji, często niedocenianego polskiego złotnictwa współczesnego.

Książka zawiera bibliografię prac M. Gradowskiego oraz 32 artykuły różnych specjalistów.

(autorzy: Magdalena Adamska, Andrzej Bielak, Elżbieta Bimler-Mackiewicz, Michał Błaszczyński, Ryszard Bobrow, Jan Hieronim Bocheński, Barbara Dolczewska, Anna Frąckowska, Irena Huml, Monika Janiszewska, Maria Kałamajska-Saeed, Agnieszka Kasprzak-Miler, Alicja Kilijańska, Katarzyna Kluczwajd, Jacek Kriegseisen, Dariusz Nowacki, Piotr Oszczanowski, Mariusz Pajączkowski, Joanna Paprocka-Gajek, Magdalena Pielas, Magdalena Piwocka, Jacek A. Rochacki, Iza Sadurska, Anna Saratowicz-Dudyńska, Renata Sobczak-Jaskulska, Danuta Szewczyk-Prokurat, Małgorzata Szuman-Gorczyca, Jacek Tylicki, Birutė Rūta Vitkauskienė, Michał F. Woźniak, Aniela Zinkiewicz-Ryndziewicz, Jerzy Żmudziński).

 

Ostatnio modyfikowane: 15.10.2013