Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Pozostałe publikacje

Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI–XVII wieku

Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI–XVII wieku/Matter of light and flesh. Alabaster in the Netherlandish sculpture of the 16th and 17th centuries, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, red. Jacek Kriegseisen, współpraca Aleksandra Lipińska, Gdańsk 2011, ss. 360, il. 170.

Praca ta jest bogato ilustrowaną, dwujęzyczną publikacją (zawierającą eseje i hasła katalogowe w języku polskim i angielskim), która towarzyszyła wystawie, prezentowanej od 15 listopada 2011 do 15 marca 2012 roku w Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku – Zielonej Bramie.

Katalog zawiera 62 obszerne noty, których autorami są: Emile van Binnebeke, Michał Błaszczyński, Marcin Ciba, Dorota Gorzelany, Aleksandra Janiszewska, Anna Jasińska, Małgorzata Kochanowska, Kinga Krasnodębska, Jacek Kriegseisen, Aleksandra Lipińska, Lech Łopuski, Romuald Nowak, Piotr Oszczanowski, Andrzej Rzempołuch, Frits Scholten, Łukasz Stawski, Michał Wasilewski, Andrzej Woziński.

Wystawa pokazywała fenomen popularności alabastru w rzeźbie krajów zaalpejskich w XVI i XVII wieku. Skupiając uwagę na dziełach powstałych w warsztatach południowych Niderlandów, książka omawia nie tylko typowe dla nich gatunki, formy i tematy, ale także właściwości rzeźbiarskie i walory estetyczne alabastru. Cały katalog prezentuje ponad 70 zabytków z polskich i zagranicznych kolekcji muzealnych i zbiorów prywatnych, niektóre nigdy dotąd niepublikowane. Renesansowe dzieła niderlandzkie, zostały zestawione z przykładami średniowiecznej rzeźby alabastrowej, a także nowożytnymi pracami warsztatów działających poza Niderlandami.

W katalogu znajduje się esej dr Aleksandry Lipińskiej (Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI i XVII wieku) oraz Anny Kriegseisen (Alabaster jako materiał rzeźbiarski. Cechy materiałowe, polichromia, zniszczenia), a także hasła katalogowe napisane przez specjalistów z Polski, Holandii i Belgii.

Ostatnio modyfikowane: 25.09.2013