Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Pozostałe publikacje

Beata Purc-Stępniak, Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Między uczoną teologią a pobożną filozofią, t. 1-2, Kraków 2012

Beata Purc-Stępniak, Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Między uczoną teologią a pobożną filozofią, t. 1-2, Kraków 2012

Książka poświęcona jest zagadnieniu reflectare oznaczającemu duchowość człowieka. Odegrało ono w malarstwie XV i XVI w. poważną rolę także w motywie lustra, a przywoływane było w ruchu odnowy życia devotio moderna. Szeroko rozumiane pojęcie lustra i odzwierciedlania pozwalało szukać związku między naturą świata a naturą duszy człowieka i zapewne dlatego zostało wybrane jako spinające formalne i ideowe znaczenie dzieła, na którym oparto program tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (Muzeum Narodowe, Gdańsk).

Więcej informacji znajduje się na stronie wydawnictwa COLLEGIUM COLUMBINUM

Beata Purc-Stępniak, Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Między uczoną teologią a pobożną filozofią, t. I: Idea zwierciadła w malarstwie europejskim XV-XVI wieku, t. II: Świat: odbite oblicze Boga (Książka z płytą CD), Kraków 2012., ss. 693, CXXVI, ilustr. 262, ISBN 978-83-7624-034-3 (t. 1), 978-83-7624-038-1 (t. 2), seria: Biblioteka Tradycji, t. CX, wydawnictwo: COLLEGIUM COLUMBINUM

Ostatnio modyfikowane: 07.12.2012