Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Pozostałe publikacje

Jacek Friedrich, Neue Stadt in altem Gewand. Der Wideraufbau Danzigs 1945-1960, Köln-Weimar-Wien 2010

Jacek Friedrich, Neue Stadt in altem Gewand. Der Wideraufbau Danzigs 1945-1960, Köln-Weimar-Wien 2010 

Neue Stadt in altem Gewand to książka na temat odbudowy Gdańska po II wojnie światowej. Autor ukazuje proces kształtowania się decyzji o dźwignięciu miasta z ruin, śledzi rozwój wielkiego projektu urbanistycznego, ale jednocześnie wychodzi poza ściśle faktograficzny przekaz. Przeprowadzona analiza dyskusji wokół odbudowy pozwala zrozumieć jak silnie restauracja zabytkowej architektury - realizowana w warunkach socjalistycznego państwa - uwikłana była w ideologie, polsko-niemiecki konflikt, uprzedzenia i stereotypy. Liczne fotografie i dokumenty źródłowe przywołane w książce dokumentują historyczny proces stanowiąc jednocześnie ilustrację głównej tezy o wizualnej polonizacji dawnego Gdańska, który został zrekonstruowany według wizji nowej ludności miasta. Polonizacja dawnego Gdańska dokonała się więc nie tylko w warstwie demograficznej, ale również estetycznej. W rezultacie powstało „nowe miasto w starej szacie”. 

Ostatnio modyfikowane: 24.09.2011