Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Pozostałe publikacje

Małgorzata Omilanowska, Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów, Warszawa 2011

Małgorzata Omilanowska, Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów, Warszawa 2011

Niniejsza książka jest pierwszą próbą ujęcia krótkiego odcinka dziejów Połągi (lit. Palanga) jako uzdrowiska w czasach, gdy dla polskiego społeczeństwa podzielonego przez zabory stała się jednym z kilku najważniejszych miejsc spotkań polskiej elity kulturalnej ponad podziałami.

Podejmując ten temat szukałam odpowiedzi na pytanie, czym było to jedno z ostatnich miejsc tworzonych w starym porządku dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nieistniejącej wówczas już od stu lat na mapie, ale wciąż żywej w świecie pojęć ówczesnego społeczeństwa. Miejsce tworzone przez Antoninę i Feliksa Tyszkiewiczów, parę arystokratów należących do świata, w którym patriotyzm nie oznaczał wyboru pomiędzy Polską a Litwą, ale wierność dawnym ideałom i Kościołowi katolickiemu, dążenie do odzyskania niepodległości i wyznawanie wartości pozytywistycznych.

Ta książka nie jest liniowym dyskursem, lecz raczej wielowątkową narracją pełną ekskursów. Przypomina przeżycie bliskie spokojnemu kontemplowaniu rodzinnego albumu, przy którym za każdym przewróceniem karty ukazują się inne sepiowe fotografie, z utrwalonymi przebłyskami przeszłego czasu. Można go oglądać strona po stronie, ale i przekładać karty w dowolnym rytmie, zagłębiając się w historie z przeszłości w wybranej kolejności. Czas wypoczynku, chwil spędzonych w pięknych badach to momenty ulotne i oderwane od ciągłej narracji codziennego życia. Ta książka w zamierzeniu autorki ma prowadzić czytelnika przez świat przeszły, ale ważny, pełen dobrej architektury, pięknych obrazów, muzyki, literackich opisów i teatralnych przeżyć. 

Ostatnio modyfikowane: 05.09.2011