Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Pozostałe publikacje

Mirosław Piotr Kruk, Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2011

Mirosław Piotr Kruk, Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2011

Prezentowana monografia dotyczy recepcji ikon w dawnej Rzeczypospolitej, w oparciu o rozpoznanie ikonograficzno-stylistyczne, ze zwróceniem uwagi na ich nowe funkcje i świadectwa kultu w Kościele rzymsko-katolickim na tle europejskim. Omówione zostało funkcjonowanie formuł obiegowych w odniesieniu do towarzyszących ikonom legend, opisujących ich losy i cuda, czyli tzw. topoi, które można w wielu przypadkach traktować jako afirmację wschodniego pochodzenia tych szczególnych dzieł. Ikony w nowej rzeczywistości stawały się obrazami, zyskującymi nieraz wkrótce status wizerunków cudownych.

Ostatnio modyfikowane: 06.09.2011