Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Proseminarium 2010-2011 (II rok studiów licencjackich)

Proseminarium

Prowadzący: dr Jacek Bielak

Celem proseminarium jest przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej nad wybranym zagadnieniem. Podstawową umiejętnością kształtowaną u studenta jest krytyczna lektura wybranych tekstów, formułowanie stanu badań i pisanie krótkiej wprawki na zadany temat, tj. tekstu uwzględniającego aparat naukowy. Zajęcia składają się z dwóch modułów. Pierwszy, praktyczny, dotyczy doskonalenia umiejętności warsztatu pisarskiego historyka sztuki. Drugi, teoretyczny, dostarcza materiału poglądowego do kształtowania umiejętności praktycznych. Przewodnim motywem teoretycznej części proseminarium jest refleksja nad rodzajami i stylami narracji historii sztuki. Tematyka dotyczy idiomów pisania historii sztuki, języka uhistorycznienia, a także różnorodnych sposobów interpretacji dzieł, praktyk, prac, faktów artystycznych.

Zaliczenie następuje po wykonaniu przez studenta trzech zadań: 1) opisu wybranego dzieła sztuki uwzględniający stan badań i literaturę przedmiotu; 2) publicznego przedstawienia (w formie referatu) wybranego aspektu teoretycznej problematyki proseminarium. W tej części nacisk położony będzie na umiejętność krytycznego omówienia przeczytanego tekstu i znajomości przedstawianego gatunku narracji; 3) przedstawienie pracy pisemnej. Tematyka prac dobierana jest w uzgodnieniu ze studentem, przy uwzględnieniu zagadnień modułu teoretycznego. Teksty mają uwzględniać perspektywę badawczą nastawioną na dostrzeganie problematyki różnorodnych sposób narracji obecnych w historii sztuki. 

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012