Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Fakultet tematyczny 2014-2015 (semestr zimowy)

Fakultet tematyczny:

Wędrówki dzieł sztuki, obiektów i artystów w Europie nowożytnej

prowadzący: dr Jacek Bielak

Przedmiot wprowadza studenta w problematykę badań obiegu dzieł sztuki w epoce nowożytnej. Podejmowane zagadnienie będzie rozpatrywane w kontekście geografii artystycznej Europy oraz jej głównych szlaków komunikacyjnych i handlowych. Wędrówka idei odbywała się za pomocą różnych mediów (grafika, malarstwo, książki, traktaty architektoniczne), ale również poprzez peregrynacje samych artystów. Towarzyszyły temu zjawisku także migracje materiałów warunkowane możliwościami transportowymi.

Zajęcia omawiają m.in. znaczenie rzek na kształt wymiany artystycznej w Europie nowożytnej. Obieg sztuki formowało wiele czynników: zarówno twórcy, warunki geograficzne, jak i istniejące możliwości komunikacyjne. Zrozumienie zjawiska cyrkulacji obiektów sztuki nie jest możliwe bez uwzględnienia tego kontekstu. Celem zajęć jest przybliżenie wyników współczesnych badań nad tymi zagadnieniami.

Dwa z omawianych regionów artystycznych wyznaczanych przez układ rzeczny zostanie poddane bardziej szczegółowej analizie. Po przygotowaniu teoretycznym część zajęć odbędzie się w terenie, co jest związane z objazdem zabytkoznawczym.

Zajęcia są wspomagane materiałami i zadaniami prowadzonymi na platformie e-learningowej UG https://pe.ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 07.06.2016