Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Fakultet tematyczny 2012/2013 - semestr letni

Fakultet tematyczny:

„W jakim stylu mamy budować?” Architektura przełomu XVIII i XIX stulecia

prowadzący: dr Jacek Bielak

Proponowany fakultet dotyczy zmian zachodzących w architekturze u schyłku epoki nowożytnej, które można streścić w tytułowym pytaniu o styl („In welchem Stile sollen wir bauen”), które zadał w swoim programowym tekście Heinrich Hübsch. Proponowane zagadnienia obejmą materiał ilustrujący zarówno teoretyczne dyskusje toczące się wokół tych zagadnień, jak i realizacje budowlane zwiastujące upadek witruwianizmu rozumianego tu jako paradygmatyczny model twórczości architektonicznej wypracowany w czasach renesansu. Zajęcia ukażą nowe propozycje artystyczne, źródła i konteksty architektury przełomu XVIII i XIX stulecia. Mają na celu lepsze rozpoznanie przełomu, jaki dokonuje się w myśleniu o architekturze tego okresu wobec estetyki nowożytnej.

Ostatnio modyfikowane: 26.03.2013