Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką (MSU)

Metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką (studia magisterskie - wykład)

prowadzący: dr Jacek Bielak

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodologią historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz usytuowanie jej w historycznym kontekście, tj. na tle zmieniających się sposobów badań nad sztuką. Program uwzględnia więc szczególnie opis najnowszych metod badawczych oraz aktualnie żywo dyskutowanych paradygmatów pojawiających się w historii sztuki.

Na zajęciach są przedstawiane także metody historii sztuki wypracowane w XIX i pierwszej połowie XX wieku, ale ich omówienie ma na celu raczej wprowadzenie do współczesnych debat metodologicznych oraz ukazanie dzisiejszego spojrzenia na dawną, tzw. tradycyjną historię sztuki. Główna tematyka wykładu jest więc skoncentrowana na analizie problematyki współczesnych sporów metodologicznych, uwzględnia różne stanowiska i osiągnięcia innych dyscyplin humanistycznych ukazując niekiedy wykluczające, innym razem uzupełniające się perspektywy badawcze.

Reasumując wykład dotyczy gruntownego spojrzenia na propozycje metodologiczne wypracowane w ciągu ostatnich 30-40 lat, ale odnoszące się do wiele starszej tradycji: krytycznej historii sztuki.

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012