Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Fakultet tematyczny 2012-2013

Fakultet tematyczny:

Zaginione, utracone, odzyskiwane. Polsko-niemieckie dziedzictwo artystyczne w paradygmacie pamięci historycznej

prowadzący: dr Jacek Bielak

Zajęcia dotyczą problematyki badań dzieł sztuki powstałych na terenach wspólnego, niemiecko-polskiego dziedzictwa kulturowego. Mają na celu zapoznanie się z żywo dyskutowanym w humanistyce paradygmatem pamięci kulturowej oraz przyjrzeniu się na ile jest on przydatny w odniesieniu do problematyki artystycznej i dla rozumienia procesów zachowania dziedzictwa kulturowego. Podstawą dyskusji będzie materiał zabytkowy z terenów Prus, Pomorza i Śląska uzupełniany innymi regionami.

W trakcie zajęć student pozna najnowszą literaturą oraz realizowanymi projektami badawczymi na temat miejsc pamięci, rozumienia relacji między historią a dziedzictwem kulturowym oraz procesami upamiętniania i zapomnienia. Nacisk położony będzie na dzieła sztuki znajdujące się na pograniczu w sensie geograficznym i kulturowym, ale także zaginione, zapomniane lub z różnych powodów zaniedbane.

Zajęcia są wspomagane materiałami i zadaniami prowadzonymi na platformie e-learningowej https://pe.ug.edu.pl

Warunkiem zaliczenia jest terminowe oddanie zadań i krótkiego eseju na temat związany z tematyką poruszaną na zajęciach

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012