Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Fakultet tematyczny 2011-2012

Fakultet tematyczny 2011-2012:

Historyk sztuki jako tłumacz. Translacja tekstów o sztuce - zadanie badawcze i praktyczne zastosowanie wiedzy

Przedmiot należy do profilu kształcącego umiejętności zawodowe. Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przekładu tekstów z zakresu historii sztuki. Skierowane są dla tych studentów, którzy zajmują się problematyką badań nad architekturą, interesują się metodologią historii sztuki lub chcą przygotować się do czytania fachowej literatury w językach obcych, niezbędnej do prowadzenia własnych badań, pisania prac dyplomowych, etc.

W programie - obok praktycznych ćwiczeń i omawiania próbek tłumaczenia wskazanych fragmentów - znajdują się zagadnienia ukazujące czym jest rozumienie tekstu obcego, na czym polega nierozerwalność wiedzy pojęciowej i technicznej sprawności językowej. Konwersatorium nie ma charakteru kursu językowego dla zaawansowanych, ma raczej służyć pomocą tym studentom, którzy nie boją się trudnych wyzwań, pragną nauczyć się rozumieć, krytycznie czytać i samodzielnie tłumaczyć teksty o sztuce.

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012