Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaInneProwadzone zajęciaJacek Bielak

Warsztat badawczy historyka sztuki - architektura

Warsztat badawczy historyka sztuki - architektura

Prowadzący: dr Jacek Bielak

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z warsztatem historyka sztuki, który podejmuje problematykę badań nad architekturą. Każdy wykład ogniskuje się wokół odrębnego zagadnienia, które rozpatruje architekturę widzianą z punktu widzenia twórcy, odbiorcy czy mecenasa działających w zmieniających się warunkach zewnętrznych i otoczeniu kulturowym. Zakres tematyczny rozważań, dotyczy głównie, choć nie wyłącznie, czasów nowożytnych. Przykłady zastosowań omawianych zjawisk obejmują bowiem okres od nowożytności po wiek XX. Nacisk położony jest na egzemplifikację specyfiki badań architektonicznych i osadzenie teoretycznych koncepcji w konkretnych obiektach i dziełach. Zasadniczą osią zajęć jest zwrócenie uwagi na różnorodne i możliwe do uwzględnienia perspektywy badawcze w pracy nad architekturą. Wyniesiona wiedza pozwoli dostrzec ciągłość rozwoju architektury potraktowanej jako gra możliwości technicznych, ideałów estetycznych i artystycznych zdolności twórcy. Elementem spajającym treść zajęć jest nierozerwalność dawnych i współczesnych pojęć, które pomagają adeptowi historii sztuki badać, oceniać i opisywać architekturę.

 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011

Serwis ostatnio aktualizowany:
23.07.2020