Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

dr Jacek Kriegseisen, adiunkt

 

 

pokój 92, tel. (58) 523 37 51

 

Specjalizuje się w historii rzemiosł artystycznych w Rzeczypospolitej, a szczególnie złotnictwa w Prusach Królewskich i na Pomorzu. Poza tym prowadzi badania nad nowożytną rzeźbą i snycerką w Prusach Królewskich i na Pomorzu, dotyczące ikonografii, ornamentyki i przekształceń formalnych. W polu badawczych zainteresowań pozostaje problematyka szeroko pojętej sztuki Prus Królewskich i Książęcych oraz Gdańska od końca XVI do końca XVIII wieku, jej znaczenia dla miasta i jego polityki, ekonomicznych podstaw powstawania dzieł sztuki oraz wpływu elit miejskich na jej powstawanie.

 

Publikacje (wybór)

Prowadzone zajęcia

Historia sztuki polskiej nowożytnej  - wykład (studia zaoczne)

Historia szt. nowożytnej powszechnej i pol. - ćwiczenia (st. dzienne)

Seminarium licencjackie (studia zaoczne)

Ochrona dóbr kultury - konserwatorstwo (studia dzienne i zaoczne)

Prowadzone prace licencjackie

Ostatnio modyfikowane: 25.09.2013