Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

dr hab., prof. UG Marcin Kaleciński

 

pokój 99, tel. (58) 523 37 53

Historyk sztuki, doktor habilitowany, od 2013 r. zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, od 2012 kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej. Promotor 79 prac licencjackich, 7 magisterskich, od 2013 prowadzi seminarium doktorskie. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce. Traktując swych krakowskich nauczycieli jako niedościgły wzorzec, próbuje w miarę swych możliwości praktykować zapamiętany z macierzystej uczelni merytoryczny i etyczny model uczonego. Historia sztuki nigdy nie była dla niego jedynie zawodem, raczej pasją życia.

Za przedmiot swych zainteresowań wybrał nowożytne malarstwo europejskie, ze szczególnym uwielbieniem dla malarstwa Italii. Śmie nieskromnie, acz zobowiązująco twierdzić, iż posiada talent w dziedzinie atrybucji malarstwa dawnego, który stara się spożytkować w publikacjach dotyczących zbiorów kościelnych. Nie zaniedbuje pogłębionych badań ikonograficznych, zwłaszcza dotyczących recepcji antyku. Mimo iż najbliższe jest mu piękno bezinteresowne, zgłębiał teorię i praktykę sztuki kontrreformacji, a ostatnio, niejako na jej antypodach, świecką sztukę protestancką. Początkowo z obowiązku wybierając za przedmiot najnowszych studiów antyk w sztuce Gdańska, po latach zafascynowany nim, wyraża satysfakcję, iż przyszło mu podjąć jeden z ostatnich „wolnych” wielkich tematów artystycznych w sztuce tej części Europy.

Pozostaje niestrudzony w próbach zaszczepienia u swych studentów wrażliwości na kulturę wysoką w dobie prymatu plebejskiej kultury popularnej, mimo iż jest świadomy aktualności przesłania przedwojennego hymnu nauczycieli: „musimy siać, choć grunta nasze marne”. Notatka ta nie wyczerpuje wiedzy o nim jako człowieku, warto dodać zatem, iż w życiu prywatnym ceni nie tylko piękno przedmiotów, jako ich zbieracz, ale także muzykę dawną, poezję, uroki ogrodu i stołu.

A nade wszystko pragnie otaczać się na co dzień pięknymi i dobrymi ludźmi, co uznaje za największy szczęście jakie może go spotkać. Choć nigdy o to szczególnie nie zabiegał, jest laureatem Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, Nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, był także Stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki w Polsce. Otrzymał prestiżowe stypendium The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies at Villa I Tatti we Florencji, stypendia Fundacji Lanckorońskich w Rzymie i Roberta Andersona w Londynie. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Publikacje (wybór)

Prowadzone zajęcia:

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (wykład i ćwiczenia)

Historia sztuki nowożytnej (dla filologów klasycznych)

Historia sztuki Gdańska – malarstwo (Gedanistyka)

Wstęp do historii sztuki (wykład i ćwiczenia)

Seminarium licencjackie

Ikonografia i ikonologia

Prowadzone prace licencjackie

Prowadzone prace magisterskie

Ostatnio modyfikowane: 16.06.2016