Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

dr Jacek Bielak, adiunkt

 

pokój 92, tel. (58) 523 37 51

Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej. W latach 1989-1996 studiował historię sztuki i filologię klasyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra historii sztuki uzyskał na podstawie pracy "Złota Kamienica Jana Speymana w Gdańsku z lat 1609 - ok. 1617. Próba monografii".

Studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego uwieńczył dysertacją "Bursztynnictwo gdańskie od drugiej połowy XVI do początku XVIII wieku. Studium z historii nowożytnego rzemiosła artystycznego". Za tę pracę został uhonorowany nagrodą Fundacji im. Dr Katarzyny Cieślak.

Od początku swojej drogi zawodowej interesuje się i publikuje na temat różnych aspektów sztuki Gdańska. Ostatnie zainteresowania kieruje w stronę nowożytnej Italii, ze szczególnym uwzględnieniem mecenatu medycejskiego. W badaniach chętnie sięga po zdobycze nauk społecznych.

 

Publikacje (wybór)

Prowadzone zajęcia

Prowadzone prace licencjackie

 

Ostatnio modyfikowane: 04.01.2018