Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

Fakultet tematyczny 2013-2014 (semestr letni)

Fakultet tematyczny:

Migracje materiałów. Badania terenowe transferu kulturowego na przykładzie nowożytnej Italii

prowadzący: dr Jacek Bielak

Zajęcia dotyczą problematyki transferu kulturowego związanego z obiegiem przedmiotów artystycznych w Europie nowożytnej. Nacisk położony jest na różnorodność materiałów i wykonanych z nich obiektów sztuki, które ulegały przemieszczeniom stając się nośnikami tożsamości i znaczeń. Identyfikacja regionów i kultur kreując obraz swojskości lub obcości wobec „innych” była w Europie wynikiem doświadczenia globalizacji związanego z rewolucją Gutenberga oraz odkryciami geograficznymi. Student wprowadzany w problematykę najnowszych tendencji badawczych w historii sztuki, które łączą analizy dzieł z podejściem syntetycznym.

Zajęcia składają się w 1/3 z części teoretycznej, a w 2/3 mają charakter ćwiczeń w terenie podczas 7-dniowego wyjazdu do Włoch. Część teoretyczna zajęć odbędzie się w Gdańsku w formie konwersatorium. Badania terenowe przeprowadzane są w Pizie, Carrarze, Genui, Florencji i Sienie.

Zajęcia są wspomagane materiałami i zadaniami prowadzonymi na platformie e-learningowej UG https://pe.ug.edu.pl

Warunkiem zaliczenia jest terminowe oddanie zadań.

Ostatnio modyfikowane: 24.02.2014