Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje GEDANIA ARTISTICA Tom 1

o Autorze

Marcin Kaleciński (ur. 1969) jest historykiem sztuki nowożytnej, adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym doktoryzował się w roku 1998 na podstawie pracy „Muta praedicatio. Historyzm i archaizacja w malarstwie włoskim w latach 1563–1685” (promotor: prof. J. K. Ostrowski).
W swoich badaniach skupia się z jednej strony na zagadnieniach atrybucyjnych i ikonograficznych nowożytnego malarstwa europejskiego (między innymi systematycznie publikuje nieznane dzieła ze zbiorów kościelnych), z drugiej zaś podejmuje kwestie protestanckiej sztuki świeckiej, zwłaszcza w kontekście recepcji antyku.

Więcej o autorze

Ostatnio modyfikowane: 30.05.2011Pozostałe artykuły w tym dziale