Instytut Historii Sztuki Aktualności Gościnne wykłady oraz sesje i konferencje

Protestanckie wyposażenie kościoła NMP - dr Anna Sobecka

Protestanckie wyposażenie kościoła NMP - dr Anna Sobecka

Instytut Historii Sztuki UG we współpracy z IKM zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Gdańszczanie i ich pasje, seria: Kościół Mariacki w Gdańsku

25.05.21 o g. 13 zapraszamy na wykład dr Anny Sobeckiej. Tematem spotkania będzie Protestanckie wyposażenie kościołaNMP

Kościół Mariacki przez niemal 400 lat był kościołem protestanckim, na którego dekorację mieli wpływ głównie luteranie. Od I poł XVI w. nowopowstające elementy wyposażenia to przede wszystkim dzieła upamiętniające zmarłych – epitafia, którym poświecimy najwięcej uwagi. Omówione zostaną też wybrane dzieła kluczowe dla zrozumienia kultury protestanckiej: Tablica Jałmużnicza oraz ambona i organy.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

1

Ryszard Żankowski, Anna Sobecka, Krzysztof Owsiany w pracowni konserwacji w koś. NMP, 2018, fot. Dariusz Kula

 

1  7  3

 

2

Epitafium Connertów, fot. Dariusz Kula

Wykłady, które już się odbyły w semestrze letnim 2020/2021

30.03.21 o g. 13, Krzysztof Owsiany, Prace konserwatorskie przy retabulum ołtarza głównego w koś. Najświętszej Marii Panny

13.04.21 – dr Ewa Lisiak, Polichromie średniowiecznych rzeźb i elementów architektonicznych koś. NMP

27.05.21 – dr hab. Jacek Friedrich, Architektura kościoła Mariackiego w Gdańsku

11.05.21 – dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG, Średniowieczne nastawy ołtarzowe z kościoła Mariackiego

 

Wykłady można obejrzeć tu:

https://historia.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_wydzial_historyczny/materialy_popularyzacyjne/gdanszczanie_i_ich_pasje_-_kosciol_mariacki_w_gdansku

 

Kolejne terminy spotkań w cyklu:

08.06.21 – Krzysztof Owsiany, Konserwacja prospektu organowego z koś. św. Jana (obecnie w koś. NMP)

Ostatnio modyfikowane: 21.05.2021Pozostałe artykuły w tym dziale