Instytut Historii Sztuki Aktualności Gościnne wykłady oraz sesje i konferencje

Promocja książki dr hab. Christofera Herrmanna pt. Pałac Wielkich Mistrzów na zamku malborskim Historia budowy – funkcja i struktura – kontekst europejski

Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na promocję ksiązki

dr hab. Christofera Herrmanna

pt. Pałac Wielkich Mistrzów na zamku malborskim

Historia budowy – funkcja i struktura – kontekst europejski

 

Sala im. Konstantego Kalinowskiego, ul. Bielańska 5, 80-952 Gdańsk

27 listopada 2019, godzina 16.00


na promocji zostaną zareprezentowane wyniki projektu badawczego odnośnie Pałacu Wielkich Mistrzów

Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg.

Pałac Wielkich Mistrzów należy do najwybitniejszych europejskich rezydencji książęcych późnego średniowiecza i dlatego zasługuje na szczegółowe opracowanie, do czego dodatkowo zachęca doskonały stan zachowania i – w odniesieniu do niektórych aspektów - obszerny zasób źródeł pisanych. Niniejsza praca stawia sobie za cel, aby w ramach klasycznej monografii obiektu architektury (opis budowli, datowanie, historia budowlana, struktura użytkowa, styl, usytuowanie w ówczesnym europejskim kontekście architektonicznym), tak dalece jak to możliwe, zrekonstruować także warunki mieszkalne wewnątrz murów pałacu (wydarzenia, uroczystości, działalność administracyjna, życie prywatne).

 

Ostatnio modyfikowane: 08.11.2019Pozostałe artykuły w tym dziale