Instytut Historii Sztuki Aktualności Gościnne wykłady oraz sesje i konferencje

Wykład prof. Ewy Manikowskiej „Sztuka i morze. Gdańsk jako rynek sztuki i towarów luksusowych w XVIII wieku”

Instytut Historii Sztuki i Instytut Kultury Miejskiej zapraszają na wykład prof. Ewy Manikowskiej „Sztuka i morze. Gdańsk jako rynek sztuki i towarów luksusowych w XVIII wieku”, który odbędzie się 29 maja 2019, w sali 55 na ul. Bielańskiej 5 - godz. 18.00

 

W XVIII wieku załadunki statków na Morzu Bałtyckim zawierały skrzynie z wyrafinowanymi i modnymi przedmiotami i dziełami sztuki typowymi dla kultury Grand Tour i paryskich salonów: francuskie meble, tkaniny i brązy, antyczne rzeźby czy dzieła dłuta takich mistrzów jak Canova czy Thorvaldsen. Przeznaczone one były na dwory oświeceniowych monarchów, polskiej i rosyjskiej arystokracji czy szwedzkich dyplomatów. Jednym z ważnych portów, do którego zawijały statki ze skrzyniami z taką artystyczną zawartością był Gdańsk, skąd Wisłą do Warszawy, a dalej w głąb Rzeczypospolitej spławiane było wyposażenie osiemnastowiecznych polskich rezydencji królewskich i arystokratycznych i elementy tworzonych w nich kolekcji. Jaką rolę odegrał Gdańsk w kulturze artystycznej czasów stanisławowskich? W jaki sposób z odległej Warszawy można było dokonywać zakupów w Rzymie czy Paryżu? Jak organizowano transport ciężkich marmurów, boazerii, mebli, brązów czy obrazów?

Ilustracja: 18-wieczny katalog reklamowy: The Gentlemen’s and Cabinet Makers Director (1762) Thomasa Chippendale’a

 

Prof. dr hab. Ewa Manikowska studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat przygotowała na macierzystej uczelni i Università Ca’ Foscari w Wenecji. Jest autorka licznych wystaw i książek dotyczących problemu kolekcjonerstwa i jego społecznych funkcji. Zajmowała się też rolą gdańskich pośredników w zakupach dzieł sztuki przez Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz fotografią dokumentacyjną. Od 2000 r. pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie, a od 2004 w Instytucie Sztuki PAN, gdzie jest zatrudniona na stanowisku profesora.

                     

Ostatnio modyfikowane: 25.05.2019Pozostałe artykuły w tym dziale