Instytut Historii Sztuki Aktualności Gościnne wykłady oraz sesje i konferencje

Wykład: "Bankierzy i sztuka. Księgi rachunkowe szczecińsko-gdańskiej rodziny Loitzów..."

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Gdańszczanie i ich pasje”, który odbędzie się 20 lutego o godz. 18.00 w sali im. K. Kalinowskiego Instytutu Historii Sztuki UG.
Naszym gościem będzie prof. Aleksandra Lipińska.
 
Tytuł wykładu: Bankierzy i sztuka. Księgi rachunkowe szczecińsko-gdańskiej rodziny Loitzów jako źródło w badaniach nad sztuką i kulturą Gdańska XVI w.
 
Szczecińsko-gdańska rodzina kupców i bankierów, osiągnęła w połowie XVI w. szczyt potęgi finansowej i politycznych wpływów. Międzynarodowe kontakty handlowe, awans do grupy gdańskiego patrycjatu, bliskie stosunki ze szlachtą i władcami regionu Morza Bałtyckiego znalazły odzwierciedlenie także w ich działalności fundatorskiej i konsumpcji dóbr luksusowych. Loitzowie byli ponadto zaangażowani w projekty artystyczne innych fundatorów. W ramach wykładu przybliżona zostanie ich działalność na tym polu na podstawie nowych badań źródłowych nad księgami rachunkowymi domu handlowego Loitzów w Archiwum Państwowym w Gdańsku.
 

Prof. Aleksandra Lipińska jest absolwentką historii sztuki i niderlandystyki na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym obroniła także doktorat. Wykładała na rodzimej uczelni, a także na Technische Universität w Berlinie. Uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach naukowych i muzealnych, była też stypendystką wielu instytucji w tym The Getty Research Institute w Los Angeles. W Gdańsku przygotowała wystawę "Materia świata i ciała", poświęconą niderlandzkiej rzeźbie alabastrowej. Od 2016 r. wykłada na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.
 
 
 
 

2

 

 

Ostatnio modyfikowane: 27.03.2019Pozostałe artykuły w tym dziale