Instytut Historii Sztuki Działalność

Publikacje

Publikacje

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego wydaje rocznik „Porta Aurea”. Pierwszy tom rocznika przyniósł materiały sesji naukowej zorganizowanej w 1992 roku, a poświęconej Dworowi Artusa („Porta Aurea”. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, t. 1: 1992; opublikowany w 1995). Dalej publikowane były rezultaty następujących konferencji: „Sztuka Gdańska XVII wieku” („Porta Aurea”, t. 2: 1993; opublikowany w 1996); „Kolekcjonerstwo i muzealnictwo Gdańska” („Porta Aurea”, t. 3: 1994; opublikowany w 1996); „Koloryzm w malarstwie polskim” („Porta Aurea”, t. 4: 1998); Materiały konferencji towarzyszących wystawie „Aurea Porta Rzeczypospolitej” („Porta Aurea”, t. 6: 1999). Tom piąty rocznika nigdy nie został opublikowany. Redaktorem naukowym wszystkich tomów była Teresa Grzybkowska. Po dziesięcioletniej przerwie w 2009 roku czasopismo zostało wznowione, ukazał się podwójny, 7/8 tom, którego redaktorem naukowym jest Andrzej Woziński. Następny tom 9., który ukazał się w końcu 2010 roku ukazał się pod redakcją Małgorzaty Omilanowskiej.  

Ostatnio modyfikowane: 26.05.2011