Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiDziałalnośćKonferencje i seminariaArchiwum konferencjiFranciszkański kościół Św. Trójcy w Gdańsku i jego wyposażenie

Zaproszenie do zgłaszania referatów i opis konferencji z okazji 500 lecia zakończenia budowy kościoła Św. Trójcy w Gdańsku (1514-2014)

Instytut Historii Sztuki UG zaprasza

do zgłaszania referatów na konferencję

 

 Franciszkański Kościół Świętej Trójcy w Gdańsku i jego wyposażenie

W 500 lecie zakończenia budowy kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku (1514-2014)

  10.10.2014.

 

Organizatorzy konferencji

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Klasztor OO. Franciszkanów w Gdańsku

Termin i miejsce obrad

10.10.2014. (piątek)

Miejsce obrad: prezbiterium kościoła Św. Trójcy w Gdańsku

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań i odkryć konserwatorskich oraz wymiana poglądów na temat kultury materialnej i obiektów sztuki powstałych przy kościele św. Trójcy w Gdańsku. Przypadająca w 2014 roku okrągła rocznica daty zakończenia budowy jest nie tylko najlepszym pretekstem do tego, aby przypomnieć o znaczeniu franciszkańskiego kościoła i zachowanych w nim dzieł sztuki, ale stanowi również szansę na pogłębienie wiedzy o kulturze Gdańska oraz wyznaczenie dalszych kierunków badań nad całym dziedzictwem kulturowym zabytkowego zespołu.

Zagadnienia badawcze

Zakres chronologiczny dotyczy głównie późnego średniowiecza oraz nowożytności, ale organizatorom zależy także na prezentacji odkryć archeologicznych oraz prezentacji prac konserwatorskich dokonywanych współcześnie. Zespół klasztorny oraz kościół św. Trójcy traktowany jest jako zwarty zespół architektoniczny o bogatej tradycji historycznej i znaczącym zasobie kulturowym, który domaga się dalszych badań w przyszłości. Konferencja koncentruje się na szeroko rozumianej kulturze artystycznej włączając w to zarówno architekturę, malarstwo, rzemiosło, jak i wszelkie pozostałe elementy składające się dawniej i obecnie na wyposażenie tego zespołu zabytkowego (płyty nagrobne, stalle, okna, portale, detal architektoniczny, snycerska, balustrady, kamieniarka, prospekty organowe, układ komunikacyjny, etc.)

Udział

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień przedstawicieli różnych specjalności (historyków sztuki, archeologów, historyków, etnologów), którzy pragnęliby podzielić się wynikami prowadzonych przez siebie badań. Podczas konferencji planujemy referaty w postaci prezentacji multimedialnej (czas wystąpienia do 30 minut) oraz komunikaty badawcze (do 15 minut). Przewidujemy, po uprzedniej rewizji recenzenckiej, druk materiałów konferencyjnych. Szczegółowa informacja w sprawie formatu i objętości składanych tekstów zostanie przesłana po zakończeniu konferencji.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie propozycji tytułów wystąpień wraz z kilkunastozdaniowym abstraktem i afiliacją instytucjonalną do 10 września 2014 r. na adres doktora Jacka Bielaka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego: jacek.bielak@ug.edu.pl

Wiadomość potwierdzająca uczestnictwo oraz zawierająca szczegółowe informacje organizacyjne zostanie przesłana najpóźniej do 15.09.2014 r.

 

W imieniu organizatorów:

 

dr hab. Andrzej Woziński  (prof. UG)            dr Tomasz Jank (OFMConv.)

dr Jacek Bielak

Instytut Historii Sztuki UG                                  Gwardian i Rektor kościoła

  Świętej Trójcy w Gdańsku

Ostatnio modyfikowane: 23.09.2014

Serwis ostatnio aktualizowany:
21.09.2020