Instytut Historii Sztuki Działalność Konferencje i seminaria Zapowiedzi konferencji Konferencja metodyczna i II Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki

Jesienna konferencja metodyczna oraz Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki 6-9.11.2014.

Ogólnopolska konferencja metodyczna

Dydaktyka historii sztuki. Szanse - wyzwania - zagrożenia

Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki UG zaprasza do
zgłaszania wystąpień na jesienną konferencję metodyczną, która odbędzie się w Gdańsku 7.11.2014.

oraz towarzyszący jej

II Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki

6-9.11.2014r.

Ostatnio modyfikowane: 25.07.2014