Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Anna Sobecka

Historia sztuki Gdańska i Pomorza

Historia sztuki Gdańska i Pomorza (wykład dla studentów historii, specjalizacja – edukacja regionalna)

Prowadzący: dr Anna Sobecka

Wykład obejmuje dzieje sztuk plastycznych i architektury powstających w Gdańsku i na Pomorzu od czasów średniowiecza po czasy najnowsze. Omówione zostaną kwestie rozwoju urbanistycznego miast pomorskich, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska jako ośrodka kluczowego. Analizowane przykłady architektury, rzeźby i malarstwa będą pochodziły także z innych terenów, w tym szczegółowo omówione zostaną problemy architektury krzyżackiej.

Główny nacisk kładziony jest na okres intensywnego rozwoju kultury Gdańska w czasach nowożytnych. Omówiona zostanie też rola elit (władzy, uczonych) będących głównym odbiorcą, a często także mecenasem sztuki. Podjęte zostaną również kwestie odnoszące się do sztuki okresu pruskiego czy odbudowy Gdańska po II wojnie światowej.

Zajęcia audytoryjne prowadzone są w oparciu o prezentacje w programie PowerPoint. Integralną część wykładu stanowią zajęcia prowadzone w mieście, w muzeach, obiektach sakralnych i publicznych, gdzie przykłady sztuki gdańskiej będą analizowane in situ. Możliwy także wyjazd do zamku krzyżackiego w Malborku.

Ostatnio modyfikowane: 21.11.2014