Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Anna Sobecka

Historia sztuki Gdańska

Historia sztuki Gdańska (wykład)

Prowadzący: dr Anna Sobecka

Wykład obejmuje dzieje sztuki i architektury w Gdańsku od czasów średniowiecza po czasy najnowsze. Szczególny nacisk kładziony jest na okres tzw. Złotego Wieku rozwoju kultury miasta nad Motławą. Analizowane będą zarówno dzieła powstające w Gdańsku lub dla Gdańska, jak i prace artystów pochodzących z tego miasta, ale czasowo działających w innych ośrodkach czy na dworach. Omówiona zostanie też rola elity będącej głównym odbiorcą sztuki. Zajęcia audytoryjne prowadzone są w oparciu o prezentacje PowerPoint. Integralną część wykładu stanowią wizyty w muzeach i obiektach sakralnych, gdzie przykłady sztuki gdańskiej będą analizowane in situ.

Ostatnio modyfikowane: 07.09.2016