Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Anna Sobecka

Fakultet tematyczny 2014-2015

Grafika artystyczna (fakultet)

Prowadzący: dr Anna Sobecka

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problemem grafiki artystycznej i jej statusem w stosunku do innych dziedzin sztuki. Na początku omówione zostaną techniki sztuk graficznych, konserwatorskie wymogi związane z przechowywaniem prac na papierze oraz kwestia gromadzenia i ekspozycji grafik. Następnie analizować będziemy zagadnienia związane z rozwojem historycznym tej dziedziny sztuki. W ujęciu chronologicznym omówione zostaną zarówno takie tematy, jak drzeworyt niemiecki w XV wieku czy włoska grafika reprodukcyjna w XVI wieku, jak i w ujęciu monograficznym poszczególni wybitni twórcy wczesnych grafik jak Albrecht Dürer czy Lucas van Leyden.

Przyjrzymy się też takim zagadnieniom jak oficyny wydawnicze czy graficzna ilustracja naukowa. Znaczącą część zajęć poświęcimy analizie dzieł najwybitniejszych miedziorytników i akwaforcistów XVII wieku, od Goltziusa, przez szkołę Rubensa, po Rembrandta. Przyjrzymy się także grafice francuskiej, włoskiej, a odnośnie XVIII wieku także angielskiej (m.in. Hogarth) i hiszpańskiej (Goya). Grafika rozwijająca się na terenach związanych z Rzeczpospolitą będzie prezentowana na tle europejskim.

Analizując kierunki rozwoju grafiki w XIX wieku przyjrzymy się zarówno mistrzom litografii, jak i „renesansowi drzeworytu”. Poruszane będą wybrane tendencje współczesnej grafiki artystycznej od dzieł ekspresjonistów przez prace Warhola po realizacje studentów ASP. Zajęcia będą miały wymiar praktyczny pozwalający na bezpośredni kontakt z obiektem (wizyty w gabinetach rycin i w miarę możliwości na wystawach).

Ostatnio modyfikowane: 21.11.2014