Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Anna Sobecka

Wstęp do historii sztuki

Wstęp do historii sztuki (ćwiczenia)

Prowadzący: dr Anna Sobecka

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do problematyki związanej z odbiorem dzieł sztuki. Na ćwiczeniach analizowane są teksty naukowe dotyczące różnych tematów artystycznych, przygotowujące studentów do formułowania własnych spostrzeżeń dotyczących dzieł plastycznych. Następnie wspólnie ćwiczymy analizę formalną dzieł takich jak rysunek, obraz, grafika i rzeźba. Zajęcia przygotowują studentów do pisania pierwszych prac pisemnych, a także do stosowania aparatu badawczego i poprawnych zapisów bibliograficznych. Część zajęć zaplanowana jest jako ćwiczenia poza salą wykładową, umożliwiające bezpośredni kontakt z dziełami sztuki w obiektach sakralnych i w muzeach.

Ostatnio modyfikowane: 21.11.2014