Instytut Historii Sztuki Aktualności Informacje dla studentów Stypendia i wymiany Program Erasmus

ERASMUS 2012 dla studentów studiów licencjackich oraz I roku MSU

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH ORAZ I ROKU MSU

STUDENCI PRAGNĄCY UCZESTNICZYĆ W WYMIANIE AKADEMICKIEJ W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS 2012/2013 (WYJAZD DO BONN, MOGUNCJI, DISSELDORFU) PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU IHS W TERMINIE DO 19.03.12 NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

-CV

-ZAŚWIADCZENIE O ŚREDNIEJ OCEN

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ BĘDZIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

KOMISJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSTĘPNEJ PRESELEKCJI KANDYDATÓW.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ J. NIEMIECKIEGO

(MILE WIDZIANE CERTYFIKATY LUB ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚC JĘZYKA)

Ostatnio modyfikowane: 21.08.2013