Instytut Historii Sztuki Studia Studia stacjonarne licencjackie

zajęcia

 I rok

Wstęp do historii sztuki (wykład)

Wstęp do historii sztuki (ćwiczenia) 

 Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej (wykład)

Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej (wykład) 

 Historia sztuki starożytnej (wykład) Historia sztuki starożytnej (wykład) 

Historia sztuki średniowiecznej (wykład)

Historia sztuki średniowiecznej (ćwiczenia)

Historia sztuki średniowiecznej (ćwiczenia)

Historia sztuki średniowiecznej – architektura (konwersatorium) 

Ikonografia i ikonologia (wykład) (wykład

Nauki pomocnicze historii (ćwiczenia)

II rok

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (wykład)

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (wykład i ćwiczenia)  

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (ćwiczenia) 

Podstawy badań architektonicznych (ćwiczenia)

Proseminarium I

Sztuka gdańska (wykła

 

 
Sztuka gdańska (wykład)             
 
 
Fakultet tematyczny II (wykład) 
 
 
 

III rok

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej – architektura (wykład)

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej  (ćwiczenia)

Teoria i metodologia nauk o sztuce i krytyka artystyczna (wykład)

Muzealnictwo i ochrona zabytków (wykład)

Rynek dzieł sztuki (wykład)

 

Seminarium dyplomowe ze sztuki starożytnej

Seminarium dyplomowe ze sztuki średniowiecznej

Seminarium dyplomowe ze sztuki nowożytnej

Seminarium dyplomowe ze sztuki nowoczesnej

Estetyka (wykład)

Historia filozofii (wykład) 

Ostatnio modyfikowane: 11.01.2012