Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiAktualnościStudenckie Koła NaukoweKoło Naukowe im. Williego Drosta

Sekcje Koła Naukowego

Członkowie Koła działają w ramach następujących sekcji:

Sekcja kulturalna powołana została w październiku 2005 roku, ma na celu integrację środowiska studentów historii sztuki UG. Do jej zadań należy organizacja różnego typu uroczystości (coroczne spotkanie opłatkowe dla pracowników i studentów Instytutu Historii Sztuki oraz bal karnawałowy), wspólnych wyjść członków Koła na imprezy kulturalne a także opieka nad siedzibą.

Sekcja krajoznawcza umożliwia członkom Koła branie udziału w wycieczkach i objazdach naukowych. W lipcu 2007 członkowie sekcji wzięli udział w wymianie ze studentami historii sztuki z Uniwersytetu Mogunckiego. Wspólnie poznawali dziedzictwo kulturowe i zabytki Nadrenii. We wrześniu 2007, członkowie sekcji krajoznawczej wzięli udział we wspólnym projekcie z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego zwiedzali nowożytne zamki na Śląsku, wykonywali dokumentacje fotograficzną dla pozostałym członków Koła oraz nawiązywali współpracę ze studentami UW.
Wrzesień 2008 przyniósł kontynuację współpracy ze studentami historii sztuki z Uniwersytetu w Moguncji, w ramach której odbył się objazd po Polsce. Głównym celem były zabytki architektury gotyckiej szlaku wiślanego.
W grudniu 2008 członkowie sekcji krajoznawczej wyjechali na zaproszenie Katolickiej Fundacji Matki Boskiej z Monticcelli do Amelii we Włoszech, by badać klasztor Matki Boskiej z Monticcelli i przy okazji poznawać zabytki architektoniczne Umbrii.
W kwietniu 2009 odbył się jednodniowy objazd naukowy po Berlinie. Celem objazdu było zapoznanie ze zbiorami muzealnymi stolicy Niemiec, a także przeprowadzenie badań ikonograficznych dzieł van der Veydena i Campina. Przy okazji studenci zwiedzili indywidualnie interesujące ich zabytki architektoniczne.
Na przełomie kwietnia i maja 2009 członkowie sekcji wzięli udział w ośmiodniowym objeździe po polskich opactwach cysterskich. Był to projekt Koła Naukowego Studentów Historii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym współpracujemy. W ciągu kilku dni studenci zwiedzili opactwa cysterskie położone w Małopolsce, na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu.

Sekcja inwentaryzacyjna w kwietniu 2009 podjęła współpracę z franciszkanami. Projekt, nad którym pracuje nosi nazwę "Inwentaryzacja płyt nagrobnych z kościoła św. Trójcy w Gdańsku". Pierwszy etap prac trwał od wakacji do listopada i obejmował przede wszystkim wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich zachowanych w posadzce płyt (ponad 200 obiektów). Od października członkowie sekcji zajęli się kolejnym etapem, a mianowicie pomiarami, zarówno płyt jak i całego wnętrza kościoła. Jest to przedsięwzięcie długoterminowe. Członkowie sekcji korzystają ze Zbiorów Specjalnych PAN-u w Gdańsku, a w Archiwum Państwowym badają Księgi zmarłych kościoła św. Trójcy. W planach sekcji jest podjęcie badań heraldycznych, gdyż na wielu płytach znajdują się lepiej lub gorzej zachowane herby rodowe i gmerki cechowe.

Ostatnio modyfikowane: 17.12.2012

Serwis ostatnio aktualizowany:
28.07.2023