Instytut Historii Sztuki Aktualności Studenckie Koła Naukowe Koło Naukowe im. Williego Drosta

Z historii Koła im. Williego Drosta

Kilka słów o historii koła i jego patronie

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UG powstało 26 listopada 2003 roku z inicjatywy studentów. Patron Koła, Willi Drost, gdańszczanin, historyk sztuki działający w Gdańsku przed i w czasie II wojny światowej, jest autorem licznych publikacji o sztuce gdańskiej.
Pierwszym poważnym wyzwaniem był projekt zgromadzenia rzeźb i elementów snycerki przedwojennych organów gdańskiego kościoła NMP. Pomysł powstał podczas prac badawczo-inwentaryzacyjnych zainicjowanych w listopadzie 2003 roku. Wtedy też ożył projekt skompletowania zachowanego wystroju organów. Koło w ramach projektu współpracowało z władzami Bazyliki Mariackiej, Towarzystwem Opieki Nad Zabytkami, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Archiwum Państwowym w Gdańsku. Kilkumiesięczne prace przyczyniły się do odnalezienia i skompletowania niemalże 80 procent dekoracji rzeźbiarskiej organów głównych. Zebrane obiekty przechowywane były w Bazylice Mariackiej, Kaplicy Królewskiej, Składnicy Konserwatorskiej w Oliwie, Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
W roku 2006 Członkowie Koła wzięli aktywny udział w ratowaniu zabytków kościoła św. Katarzyny, które wymagały ewakuacji ze zniszczonego w wyniku pożaru i akcji gaśniczej wnętrza. Obok fizycznego przenoszenia obiektów studenci pomagali w sporządzaniu dokumentacji fotograficznej i opisowej oraz selekcji przeniesionych zabytków, a także aranżacji miejsc składowania.
Ostatnio modyfikowane: 17.12.2012