Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

dr hab. Rafał Makała, prof. UG

 

 

dr hab. Rafał Makała, prof. UG 

pokój nr 61 tel.:  58 523  37 46 

Kontakt: rafal.makala@ug.edu.pl

Studiował historię sztuki, historię i germanistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie w Kolonii. W 2003 r. uzyskał stopień doktora a 2016 doktora habilitowanego z dziedziny historii sztuki. W latach 1995-2016 wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim, dodatkowo od 2003 do 2012 r. był wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, a w latach 2016-2020 piastował profesurę historii sztuki środkowoeuropejskiej na Wydziale humanistycznym Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Zajmuje się przede wszystkim sztuką nowożytną i nowoczesną środkowej i północnej Europy, w tym szczególnie architekturą, a także historią muzealnictwa i kolekcjonerstwa.

Ostatnio modyfikowane: 29.10.2020