Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

dr Hubert Bilewicz, adiunkt

 

 

pokój 51, tel. (58) 523 37 44 

e-mail: hishb@ug.edu.pl

 

Hubert Bilewicz, doktor historii sztuki. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzował, oraz muzealnictwo w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Przez kilkanaście lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych; wykładał również na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz w ASP w Łodzi. Zajmował się zagadnieniami architektury 19. i pierwszej połowy 20. wieku oraz historią dizajnu (w szczególności dziejami polskiej sztuki użytkowej). Interesował się również pedagogiką artystyczną oraz pograniczem sztuki i edukacji. Obecnie bada środowisko tzw. szkoły sopockiej. Zajmują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Kooperuje z ogólnopolską inicjatywą środowisk kulturotwórczych Indeks 73. Jest egzaminatorem maturalnym z zakresu historii sztuki oraz zajmuje się popularyzacją sztuki. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.


 

Publikacje

 

Prowadzone prace magisterskie

Ostatnio modyfikowane: 21.10.2019