Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

dr Dariusz Konstantynów, adiunkt

 

 

 

pokój 51, tel. (58) 523 37 44

 

Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom uzyskał na podstawie pracy W kręgu „Miru iskusstwa”. O ikonografii sztuki rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Juszczaka). Od chwili ukończenia studiów pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Tam też obronił pracę doktorską Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1939, pisaną na seminarium prof. dr. hab. Wiesława Juszczaka. Od roku 2010 pracuje także jako adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki życia artystycznego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Zajmował się historią rosyjskiej sztuki i teorii sztuki początku XX wieku, a także polsko-rosyjskimi kontaktami artystycznymi w drugiej połowie XIX wieku. Z czasem jego zainteresowania przesunęły się ku problematyce dotyczącej związków między sztuką (nie tylko sztukami plastycznymi) a różnego rodzaju ideologiami społecznymi i polityką w II Rzeczypospolitej. Szczególnie interesuje go kwestia oddziaływania ideologii antysemickiej na sferę kultury w latach 1919-1939, a także wykorzystywanie kultury jako narzędzia propagandy w II Rzeczypospolitej. Swoje doświadczenie zawodowe rozwija korzystając ze stypendiów zagranicznych, m.in. Fińskiej Akademii Nauk (Helsinki 1992), Fundacji Roberta Andersona (Londyn 1994, 1997), Norweskiej Akademii Nauk (Oslo 1998), Muzeum Rosyjskiego (Petersburg 1993-1996), Rosyjskiej Akademii Nauk i Rosyjskiego Ministerstwa Kultury (Moskwa 1992, 2002) oraz Akademii Nauk Izraela (2003, 2005, 2006, 2009).

 

Publikacje

Prowadzone prace licencjackie

Ostatnio modyfikowane: 21.10.2019