Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska - Kiljańczyk

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska - Kiljańczyk

pokój 50, tel. (58) 523 37 43

 

Jest historyczką sztuki, absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku jest profesorem nadzwyczajnym, a od 2014 zwyczajnym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, którym kierowała od 2008 do września 2012 roku. Pracuje także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w latach 2014-2015 ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku, publikując na temat takich kwestii jak: architektura inżynieryjna, architektura handlowa, problem kształcenia architektów w XIX wieku oraz poszukiwania stylów narodowych i identyfikacji narodowej i regionalnej w architekturze krajów Europy Środkowowschodniej. Prowadzi badania z zakresu architektury Warszawy i Gdańska, a także budownictwa uzdrowiskowego.

Wykładała gościnne na uniwersytetach m.in. w Oldenburgu, Berlinie, Lipsku, Marburgu, Cambridge i Tallinie. Była stypendystką kilkunastu europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Instytutu Herdera w Marburgu i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku.

Jest członkiem wielu rad naukowych polskich i niemieckich instytucji nauki i kultury, m.in. Germanisches National Museum w Norymberdze, od 2011 r. członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN, od 2016 przedstawicielem Polski w Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA), należy także do wielu stowarzyszeń i organizacji, m.in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Polskiego Komitetu ICOMOS.

Publikacje (wybór)

Prowadzone zajęcia:

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej - architektura (wykład)

Seminarium magisterskie

Prowadzone prace magisterskie

Prowadzone prace licencjackie

Ostatnio modyfikowane: 23.08.2021