Instytut Historii Sztuki Studia Praktyki

Cel praktyk

Student poznaje strukturę działalności muzealnej - w tym również - zasady pracy służb pomocniczych muzeum oraz innych działów wspomagających pracę kustoszy muzealnych. W miarę możliwości zapoznaje się z systemem pracy w działach administracji współpracującej z pracownikami merytorycznymi, przechodzi przez specjalistyczne pracownie poszczególnych oddziałów muzeów i jednostki opracowujące zgromadzone obiekty do działów konserwatorskich, inwentarzy, organizacji wystaw czasowych, organizacji transportu i demontażu obiektów, współpracy z muzeami krajowymi i zagranicznymi, działami promocji, reklamy i wydawnictw oraz współpracy z mediami.

Ostatnio modyfikowane: 19.03.2012