Instytut Historii Sztuki Studia Praktyki

Instytucje współpracujące w ramach praktyk z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu

Instytucje współpracujące w ramach praktyk z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu

Gdańskiego:

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

Muzeum Miasta Gdyni

Muzeum Sopotu

Muzeum Zamkowe w Malborku

Wojewódzki Oddział Służb Ochrony Zabytków w Gdańsku

Ostatnio modyfikowane: 19.03.2012