Instytut Historii Sztuki Aktualności Objazdy zabytkoznawcze

Florencja i Siena 5-13.04.2011.

Objazd naukowy do Florencji i Sieny odbył się w dniach 05.04 - 13.04.2011r. Uczestniczyło w nim 22 studentów, opiekę merytoryczną pełnił dr Jacek Bielak z Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej. Program wyjazdu dotyczył analizy sztuki dwóch najważniejszych ośrodków artystycznych Italii.

Celem było zapoznanie się in situ ze specyfiką i uwarunkowaniami konkurencyjnych ośrodków, przy czym nacisk został położony na Florencję jako kolebkę renesansu.

Przechodząc na drugi brzeg Arna natknęliśmy się na tablicę pamiątkową upamiętniającą wybitnego angielskiego historyka sztuki Sir John Pope-Henessy, przypominająca każdemu studentowi jego 3 tomową monografię rzeźby włoskiej.


Po wyjeździe studenci uczestniczący w wyjeździe zorganizowali w holu gmachu Instytutu Historii Sztuki UG przy ul. Bielańskiej 5 wystawę fotografii wraz z opisem najcenniejszych analizowanych w trakcie wyjazdu zabytków.

Informacja o wystawie została rozpropagowana na całej uczelni na osobnym plakacie.

Ostatnio modyfikowane: 12.05.2015