Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

seminarium magisterskie 2012/2013

Seminarium magisterskie:

Historia sztuki średniowiecznej

prowadzący: dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG

Zajęcia składają się z referatów studentów, dotyczących poszczególnych części pisanych prac magisterskich. Po nich następuje dyskusja merytoryczna (czasami zaczynająca się od pomocy w wyborze tematu), metodologiczna oraz pomoc w sprawach formalnych (zapisów bibliograficznych, przypisów, etc.).

Wspólnie omawiane są rozmaite problemy, które wyłaniają się w trakcie pisania.

Na niektórych zajęciach sam referuję aspekty własnych badań – poprzez dobór obiektów czy podejście metodologiczne daje przełożyć się i wykorzystać w pisanych pod moim nadzorem pracach naukowych.

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012